هدایای تبلیغاتی ارزان

هدایای تبلیغاتی اقتصادی

هدایای تبلیغاتی ارزان قیمت را دست کم نگیرید، نتایج یک نظرسنجی جهانی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از دریافت کنندگان هدایای تبلیغاتی ارزان قیمت، این هدیه را یک سال نگه می‌دارند.

خودکار و جاکلیدی ارزان قیمت

تصور کنید که با یک خودکار یا یک جاکلیدی تبلیغاتی که مزین به برند شما شده، می توانید تا یک سال در معرض دید مخاطب قرار بگیرید.‌

هدایای تبلیغاتی اقتصادی

هدایای کاربردی ارزان 

در نظر گرفتن موقعیت زمانی، تنوع و جذابیت هدایای تبلیغاتی می‌تواند تاثیر چشمگیری در بازخورد مخاطبان داشته باشد به‌طور مثال تهیه پکیجی از خودکار، دفترچه، فولدر و جاکلیدی که در یک ساک‌دستی زیبا قرار داده شوند، یا ترکیبی از هدایای کاربردی نظیر قمقمه، بادبزن، کلاه و لیوان در یک رویداد نمایشگاهی گزینه‌هایی هستند که شانس موفقیت بازاریابی شما را افزایش خواهند داد.

اما چه چیزهایی می‌تواند این شانس پنجاه درصدی دید شدن را افزایش دهد؟ همیشه با شنیدن هدایای تبلیغاتی ارزان و مقرون‌بصرفه، به یاد خودکار و ساک‌دستی می‌افتیم، که بدون شک هنوز کاربرد خود را دارند، ولی این تمام ماجرا نیست و کمی تمرکز بیشتر برای انتخاب هدیه، بازخورد بهتری را نصیبتان خواهد کرد. حس هفتم کنار کسب و کار شماست.