ست هدیه دیجیتال

 • ست هدیه 710810

  ست هدیه ۷۱۰۸۱۰

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710810
  • ست هدیه
  • شامل: سررسید،هدست گردنی،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک5000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710747

  ست هدیه 710747

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710747
  • ست هدیه
  • شامل: سررسید،خودکار فلزی،پک کابل،شارژر فندکی،فلش مموری 32گیگ
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710753

  ست هدیه ۷۱۰۷۵۳

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۵۳
  • ست هدیه
  • شامل: فلاسک نیم لیتری،شارژر فندکی،پک کابل،دستگاه بخور سرد،چراغ مطالعه،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک10000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710752

  ست هدیه ۷۱۰۷۵۲

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۵۲
  • ست هدیه
  • شامل: دستگاه بخور سرد،چراغ مطالعه،پک کابل،پاوربانک10000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710751

  ست هدیه ۷۱۰۷۵۱

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۵۱
  • ست هدیه
  • شامل: دستگاه بخور سرد،پک کابل،فلاسک نیم لیتری،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک10000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710750

  ست هدیه ۷۱۰۷۵۰

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۵۰
  • ست هدیه
  • شامل: چراغ قوه پلیسی،شارژر فندکی،فلاسک نیم لیتری،چاقو ابزار چند کاره،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک10000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710749

  ست هدیه ۷۱۰۷۴۹

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۴۹
  • ست هدیه
  • شامل: چراغ قوه پلیسی،شارژر فندکی،چاقو ابزار چند کاره،فلاسک نیم لیتری،جارو شارژی خودرو،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک10000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710748

  ست هدیه ۷۱۰۷۴۸

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۴۸
  • ست هدیه
  • شامل: فلاسک نیم لیتری،شارژر فندکی،جارو شارژی خودرو،چراغ قوه پلیسی،چاقو ابزار چند کاره،فلش مموری 32گیگ
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710746

  ست هدیه ۷۱۰۷۴۶

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۴۶
  • ست هدیه
  • شامل: شارژر فندکی،فلاسک نیم لیتری،چراغ مطالعه،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک10000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710745

  ست هدیه ۷۱۰۷۴۵

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۴۵
  • ست هدیه
  • شامل: سررسید،پک کابل،خودکار،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک5000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710744

  ست هدیه ۷۱۰۷۴۴

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۴۴
  • ست هدیه
  • شامل: سررسید،پک کابل،خودکار،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک10000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710743

  ست هدیه ۷۱۰۷۴۳

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه ۷۱۰۷۴۳
  • ست هدیه
  • شامل: سررسید،شارژر فندکی،پک کابل،خودکار،فلش مموری 32گیگ
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

ست هدیه دیجیتال

با وجود اینکه در هزاران سال زندگی انسان بر روی این کره خاکی، تنها چند دهه است که میزبان دنیای مجازی و امکانات جذابش هستیم، این دنیا تا حدی با زندگی واقعی عجین شده که انگار از اول ازل با اینترنت زندگی کرده‌ایم.

امروز در هر جایگاه و مقامی که باشیم و در هر حوزه‌ای فعالیت کنیم، ناچارا با اینترنت و لوازم مرتبط با آن سروکار داریم. باید بدانیم که لوازم دیجیتال نه تنها برای مشتریان بلکه برای مدیران ارشد و شرکای تجاریمان نیز کاربردی و ارزشمند هستند.
از این رو ست هدیه دیجیتال را می‌توانیم از بهترین هدایای تبلیغاتی بدانیم و در بهبود روابط تجاری از آن بهره ببریم.

اگر قصد خرید هدایای تبلیغاتی و شرکتی برای تشکر و قدردانی از کارمندانتان را دارید. اگر هدفتان برای اهدا هدایای تبلیغاتی بهبود و توسعه روابط تجاری است و می‌خواهید به مهمانان ویژه شرکت، شرکا یا رقبای تجاری‌ تان هدیه دهید.

اگر قصد پذیرایی از کارمندان جدیدالورود یا مشتریان حاضر در نمایشگاه، همایش یا سمینار را دارید. خرید ست هدیه دیجیتال هوشمندانه‌ ترین انتخابی شماست. چرا؟

ست هدیه دیجیتال مناسب سازمان

 1. کاربرد بالایی دارد. کاربرد زیاد هدایای تبلیغاتی دیجیتال باعث می‌شود روزانه مخاطبان، بارها و بارها به یاد برندتان بیفتند و ناخوداگاه در مواقع نیاز به شما مراجعه کنند. این ماندگاری شانس تبلیغات دهان به دهان و گسترده را نیز افزایش می‌دهد. (اگر به کاربرد هدایای تبلیغاتی دیجیتال شک دارید، تنها به این فکر کنید که چقدر در روز از وسایل الکترونیکی استفاده می‌کنید؟، چند بار تلفن خود را شارژ می‌کنید و…)
 2. ارزشمند و شیک است. اقلام متنوع ست هدیه تبلیغاتی دیجیتال ارزش مادی و معنوی بالایی دارند. چراکه به خوبی با نیازهای روز دنیا متناسب بوده و ارزش و اعتبار برندتان را اثبات می‌کنند.
 3. تنوع بی‌نظیری دارند. بیش از ۱۲۰ مدل متنوع ست هدیه دیجیتال در مجموعه حس هفتم طراحی شده است. اقلام کاربردی و متنوع دیجیتال عبارتند از: انواع هدست، ایرپاد، پایه موبایل، پاور بانک، شارژر فندکی، کابل رابط، هولدر موبایل، موس وایرلس، هندزفری و…

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید