ساعت معرق کاری

 • ساعت ترنج TJ051

  ساعت ترنج TJ051

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  TJ051
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام صنوبر و PVC
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت ترنج TJ019

  ساعت ترنج TJ019

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  TJ019
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام صنوبر و PVC
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت ترنج TJ018

  ساعت ترنج TJ018

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  TJ018
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام صنوبر و PVC
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت ترنج TJ017

  ساعت ترنج TJ017

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  TJ017
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام صنوبر و PVC
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت ترنج TJ016

  ساعت ترنج TJ016

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  TJ016
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام صنوبر و PVC
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت چوبی CK611f

  ساعت چوبی CK611f

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  CK611f
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام دی اف و چوب راش
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت دیواری CK609c

  ساعت چوبی CK609c

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  CK609c
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام دی اف و چوب راش
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت چوبی CK608tc

  ساعت چوبی CK608tc

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  CK608tc
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام دی اف و چوب راش
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت چوبی CK606cm

  ساعت چوبی CK606cm

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  CK606cm
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام دی اف و چوب راش
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت چوبی CK605cm

  ساعت چوبی CK605cm

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  CK605cm
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام دی اف و چوب راش
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت چوبی CK604tc

  ساعت چوبی CK604tc

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  CK604tc
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام دی اف و چوب راش
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت چوبی CK603tc

  ساعت چوبی CK603tc

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  CK603tc
  • ابعاد: 35*35 سانتی متر
  • مدل: معرق کاری روی چوپ
  • جنس: چوب ام دی اف و چوب راش
  • قابلیت لیزر روی صفحه و پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

ساعت معرق کاری

اهدا هدیه تبلیغاتی یکی از پربازده‌ترین و موثرترین شیوه‌های تبلیغات و بازاریابی مدرن است. شرکت هدایای تبلیغاتی حس هفتم با تیمی مجرب و متخصص در زمینه تبلیغات و جذب مشتری، با بهره‌گیری از داشته‌‌های فرهنگی و هنری ایران زمین، متنوع‌ترین و ارزشمندترین هدایای تبلیغاتی و سازمانی را به برندهای بزرگ و کوچک ارائه می‌نماید.

یکی از این هدایا ساعت معرق کاری دیواری است. به طور کلی ساعت اهمیت بالایی در سبک زندگی مدیران و برنامه ریزی پیشبرد اهداف افراد و سازمان‌ها دارد.

به طوری که محال است به میز کار کارمندان وظیفه شناس، مدیران و افراد تاثیرگذار برند سر بزنید و ساعتی در مقابل ایشان مشاهده نکنید!

ساعت معرق کاری به عنوان هدیه تبلیغاتی

وقتی شما ست هدیه تبلیغاتی ساعت را برای اهدا به مهمانان خاص خود انتخاب نمایید، اگر این هدیه از جلوه و زیبایی قابل توجهی نیز برخوردار باشد، می‌توانید اطمینان داشته باشید تا مدت‌های طولانی در هر لحظه از هر روز در ذهن مخاطب یادآوری می‌شوید.

این یادآوری و تکرار لازمه ماندگاری پیام تبلیغاتی شما است. ساعت‌های متنوعی در مجموعه بزرگ حس هفتم موجود هستند که ساعت معرق کاری یکی از نمونه‌های شکیل و فوق العاده زیبای آن‌ها است.

این محصول پیش از اینکه ساعتی کاربردی باشد، یک قاب هنری جذاب از صنایع دستی فاخر و ارزشمند ایران، معرق کاری چوب و مس است.

به تناسب بودجه‌ای که برای تهیه هدایای تبلیغاتی در نظر گرفته‌اید، مخاطبان هدف خود برای هدیه (پرسنل و کارمندان جدید الورود، مهمانان خاص جلسات و سمینارهای مهم، شرکت‌های همکار یا مشتریان خاص و…) و سلیقه و فرهنگ سازمان می‌توانید ساعت معرق مناسب خود را انتخاب نمایید.

ساعت‌ های معرق کاری مس عموما به رنگ پایه ایرانی و اسلامی فیروزه‌ای و طلایی هستند که جلوه‌ای بی مانند به محیط می‌بخشند.

از سوی دیگر ساعت‌های معرق کاری چوب روح پر شور طبیعت را با معجونی از هنر اصیل ایرانی در خود جای داده‌اند.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید