ساعت دیواری خاتم و مینا

 • ساعت مینا و خاتم دایره ای

  ساعت دایره ای خاتم و مینا MS230

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: MS230
  • جنس : مینا و خاتم
  • ابعاد : 30 سانتی متر
  • کاربرد: کاربردی، تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت دایره ای خاتم و مینا

  ساعت دایره ای خاتم و مینا MS225

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: MS225
  • جنس : مینا و خاتم
  • ابعاد : 25 سانتی متر
  • کاربرد: کاربردی، تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت دایره ای مینا و خاتم MS220

  ساعت دایره ای خاتم و مینا MS220

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: MS220
  • جنس : مینا و خاتم
  • ابعاد : 20 سانتی متر
  • کاربرد: کاربردی، تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت خورشیدی مینا و خاتم MS130

  ساعت خورشیدی خاتم و مینا MS130

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: MS130
  • جنس : مینا و خاتم
  • ابعاد : 30 سانتی متر
  • کاربرد: کاربردی، تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت خورشیدی مینا و خاتم MS125

  ساعت خورشیدی خاتم و مینا MS125

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: MS125
  • جنس : مینا و خاتم
  • ابعاد : 25 سانتی متر
  • کاربرد: کاربردی، تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت خورشیدی مینا و خاتم MS120

  ساعت خورشیدی خاتم و مینا MS120

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: MS120
  • جنس : مینا و خاتم
  • ابعاد : 20 سانتی متر
  • کاربرد: کاربردی، تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت دیواری مینا روی خاتم A17

  ساعت دیواری مینا روی خاتم A17

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: A17
  • جنس بدنه: مینا روی خاتم
  • محل تولید: اصفهان
  • کاربرد محصول: تزئینی، کاربردی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت دیواری 8 ضلعی مینا روی خاتم

  ساعت دیواری 8 ضلعی مینا روی خاتم

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  S22
  • جنس : مینا روی خاتم
  • محل تولید: اصفهان
  • کاربرد محصول: تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت دیواری مینا روی خاتم S21

  ساعت دیواری مینا روی خاتم S21

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول:  S21
  • جنس : مینا روی خاتم
  • محل تولید: اصفهان
  • کاربرد محصول: تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت دیواری مینا روی خاتم A19

  ساعت دیواری مینا روی خاتم A19

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: A19
  • جنس بدنه: مینا روی خاتم
  • محل تولید: اصفهان
  • کاربرد محصول: تزئینی، کاربردی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ساعت دیواری مینا و خاتم A18

  ساعت دیواری مینا و خاتم A18

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: A18
  • جنس بدنه: مینا و خاتم روی چوب
  • محل تولید: اصفهان
  • کاربرد محصول: تزئینی، کاربردی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

ساعت دیواری نفیس خاتم و مینا

ساعت، یکی از بهترین و ضروری‌ترین اقلام خانه و محل کار است. این وسیله شیک و کاربردی نقش بسیار مهمی در زندگی با برنامه و موفق مدیران دارد و می‌تواند از موثرترین هدایای تبلیغاتی نیز باشد.

ما در شرکت هدایای تبلیغاتی حس هفتم سعی داریم دانش بازاریابی مدرن را با ارزش‌های فرهنگی و باستانی آریایی درآمیخته تا هدایای ارزشمند و موثر تبلیغاتی را به برندهای بزرگ و کوچک ایران زمین ارائه دهیم.

هدف اصلی و پایه و اساس رشد هر کسب و کار با تبلیغات موثر، اصل خلق ارزش در مخاطب است که با اهدا هدایای سازمانی تبلیغاتی به خوبی محقق می‌شود. وقتی شما هدیه‌ای شکیل و کاربردی را به افراد مهم سازمان، شرکت‌های همکار یا مشتریان خاص خود اهدا می‌کنید.

یعنی ارزش و احترام بسیاری برای ایشان قائل بوده‌اید. هدیه گرفتن احساس خوشایندی را در وجود مخاطب ایجاد می‌کند که با هر بار مشاهده هدیه، مجدد در وجود ایشان به جریان می‌افتد.

این است که اگر یک ساعت کاربردی و خاص مثل ساعت دیواری نفیس خاتم و مینا را به افراد مهم سازمان اهدا کنید، مادام به یاد برند شما خواهند بود.

ساعت دیواری نفیس خاتم و مینا برای هدیه

به راستی یک هدیه تبلیغاتی و سازمانی تاثیرگذار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. جز اینکه در عین شیک و کاربردی بودن و صنایع دستی بودنشان، نام برند را در ذهن مخاطب ماندگار سازد؟! این موارد همه از ویژگی‌های ساعت دیواری نفیس خاتم و مینا هستند.

 • این ساعت‌ها زیبایی بی‌همتایی دارند که ظرافت و جادوی نقش و نگارهای خاتم و مینا کاری را به رخ بیننده می‌کشند.
 • ساعت‌ های خاتم و مینا کاری در اندازه مناسب و طرح خلاقانه‌ای طراحی شده‌اند که امکان استفاده آسان در انواع محیط را به مخاطب می‌دهد. این سازگاری سبب می‌شود کارایی ساعت‌ها بیشتر شده و در نتیجه بازدهی و ماندگاری بهتری در حوزه تبلیغات از خود نشان دهند.

در عین زیبایی و ارزش معنوی بی‌نظیر، ساعت‌های نفیس مینا و خاتم به صرفه هستند و از بهترین گزینه‌‌های پیش رو برای هدایای سازمانی به حساب می‌آیند.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید