خاتم روی مس

 • گلدان پردازه 20 سانتی

  گلدان پردازه MP2

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: MP2
  • جنس بدنه: نقاشی روی مس
  • ابعاد: 20 سانتی متر
  • کاربرد محصول: کاربردی، تزئینی
  • قابلیت چاپ لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • گلدان پردازه MP1

  گلدان پردازه MP1

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: MP1
  • جنس بدنه: نقاشی روی مس
  • ابعاد: 16 سانتی متر
  • کاربرد محصول: کاربردی، تزئینی
  • قابلیت چاپ لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • گلدان 20 سانتی خاتم روی مس

  گلدان خاتم روی مس K2

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: K2
  • جنس بدنه: خاتم روی مس
  • ابعاد: 20 سانتی متر
  • کاربرد محصول: کاربردی، تزئینی
  • قابلیت چاپ لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • گلدان خاتم روی مس K1

  گلدان خاتم روی مس K1

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: K1
  • جنس بدنه: خاتم روی مس
  • ابعاد: 16 سانتی متر
  • کاربرد محصول: کاربردی، تزئینی
  • قابلیت چاپ لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • گلدان خاتم و مس KM2

  گلدان خاتم و مس KM2

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: KM2
  • جنس بدنه: مس و خاتم
  • ابعاد: 20 سانتی متر
  • کاربرد محصول: کاربردی، تزئینی
  • قابلیت چاپ لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • گلدان خاتم و مس KM1

  گلدان خاتم و مس KM1

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: KM1
  • جنس بدنه: مس و خاتم
  • ابعاد: 16 سانتی متر
  • کاربرد محصول: کاربردی، تزئینی
  • قابلیت چاپ لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • شکلات خوری خاتم روی مس 20 سانتی

  شکلات خوری خاتم روی مس 20 سانتی

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: S12
  • جنس بدنه: مس
  • محل تولید: اصفهان
  • کاربرد محصول: تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • شکلات خوری خاتم روی مس 27 سانتی

  شکلات خوری خاتم روی مس 27 سانتی

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: S13
  • جنس بدنه: مس
  • محل تولید: اصفهان
  • کاربرد محصول: تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • گلدان مسی کنگره ای خاتم

  گلدان خاتم روی مس کنگره ای S7

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: S7
  • جنس بدنه: مس
  • محل تولید: اصفهان
  • کاربرد محصول: تزئینی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • شکلات خوری مسی خاتم

  شکلات خوری مسی A8

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: A8
  • جنس بدنه: مس
  • کاربرد محصول: تزئینی، کاربردی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • گلدان خاتم مسی S10

  گلدان خاتم روی مس S10

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: S10
  • جنس بدنه: مس
  • ابعاد : 16 سانتی متر
  • کاربرد: تزئینی، کاربردی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • گلدان خاتم روی مس S11

  گلدان خاتم روی مس S11

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: S11
  • جنس بدنه: مس
  • ابعاد : 25 سانتی متر
  • کاربرد: تزئینی، کاربردی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

خاتم کاری روی مس

خاتم کاری روی مس، هنر تلفیقی از فلز مس و خاتم کاری است که هر دو نشانگر اصالت کهن ایرانی هستند و پیشینه ی طولانی دارند.

اما تلفیق آنها هنری نو است و محصولات تولید شده دارای جلوه‌ای بسیار ویژه می‌باشند. محصولات عرضه شده ی خاتم کاری روی مس حس هفتم از بهترین نمونه‌های موجود در بازار بوده و از نظر طرح و نقش دارای تنوع بالایی می‌باشند.

قابلیت خمش و شکل‌پذیری بالای مس باعث انتخاب این فلز بعنوان پایه‌ای برای هنر خاتم کاری شده است. انواع مختلفی از محصولات خاتم کاری روی مس نظیر آجیل خوری، شکلات خوری، شیرینی خوری، بشقاب، کاسه، تنگ، قندان ، کشکول، گلدان و … وجود دارد.

قیمت محصولاتی که با تلفیق هنر مسگری و خاتم‌کاری تولید شده اند بسته به نوع، سایز، طراحی و … متفاوت است. شرکت ست هدیه سازمانی حس هفتم عرضه کننده ی بهترین و باکیفیت‌ترین محصولات خاتم کاری روی مس با نازل‌ترین قیمت است.

ویژگی‌های خاتم کاری روی مس

یکی از مهم‌ترین ویژگی محصولات خاتم کاری روی مس، تنوع بالای آن در نقوشی مانند‌ پره‌ای، نه گلی لایه دار ابری، شش و لوز، بته جقه‌ای، خیابانی، طاقی، قمی، جناقی و خاتم این صنایع دستی است که انتخاب شخص را معطوف به گزینه‌های محدود نمی‌کند.

ظروف مسی علاوه جنبه ی تزئینی و دکوری در مواردی دارای کاربرد مصرفی نیز می‌باشد و استفاده از آن در دکور خانه و محل کار، اصالت و جلوه ی خاصی به آن محیط می‌بخشد.

صاف و یکدست بودن رنگ و جلای محصولات، منظم بودن طرح‌های هندسی، ریز نقش بودن، استفاده از نقوش غیر تکراری و پوشش مناسب سطوح خاتم کاری با پلی استر از ویژگی‌هایی است که محصولات خاتم کاری روی مس را خاص‌تر و مرغوب‌تر می‌کند.

خاتم کاری روی مس در دسته‌بندی ست‌های هدیه حس هفتم قرار گرفته است و با توجه به علاقمندی عموم افراد به هنرهای اصیلی ایرانی، یک انتخاب بی‌نظیر برای هدیه دادن است.

اصالت محصول و خاص بودن آن از عمده دلایل تقاضای بالای و طرفداری مردم از محصولات خاتم کاری روی مس است. شما می‌توانید بدون اتلاف وقت و صرف هزینه ی مازاد محصول مورد نظر خود را از فروشگاه اینترنتی هدایای تبلیغاتی حس هفتم خریداری کنید.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید