لیوان abs
 • ست لیوان نشکن Z126B ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: Z126B
  • مدل: ست لیوان ABS
  • شامل لیوان و زیر لیوانی و قاشق نشکن ABS
  • رنگ لیوان سفید و دسته ها رنگبندی
  • رنگبندی: قرمز- آبی- سرمه ای- نارنجی- سبز- زرد -صورتی- نسکافه ای

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • لیوان نشکنZ125 ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: Z125
  • مدل: لیوان نشکن ABS
  • رنگ بندي: قرمز- سفید – آبی- سبز- نارنجی-  زرد
  • ست شامل لیوان، زیرلیوانی و قاشق

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • لیوان نشکنZ122 ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: Z122
  • مدل: لیوان نشکن ABS
  • رنگ بندي: سفید، سبز، آّبی، نارنجی، قرمز، زرد
  • قابلیت چاپ تامپو

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • لیوان نشکن Z126C ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: Z126C
  • مدل: لیوان نشکن ABS
  • رنگ لیوان سفید و دسته ها رنگبندی
  • رنگبندی: قرمز- آبی- سرمه ای- نارنجی- سبز- زرد -صورتی- نسکافه ای

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • لیوان نشکنZ129 ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: Z129
  • مدل: لیوان نشکن دو رنگ ABS
  • رنگ بندي: سفید، سبز، آّبی، نارنجی، قرمز، زرد
  • با قابلیت چاپ تامپو

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • لیوان نشکنZ127 ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 127
  • رنگ بندی: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، سفید و کرم
  • قابلیت چاپ تامپو

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • لیوان نشکن ABS دورنگ Z124C

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 124C
  • رنگ بندی: قرمز، نارنجی، زرد، سبز ، آبی، سفید، کرم، قهوه ای
  • قابلیت چاپ تامپو

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • لیوان نشکن ABS دو رنگ Z120

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 120
  • رنگ بندی: قرمز، نارنجی، زرد، سبز ، آبی و سفید
  • قابلیت چاپ تامپو

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست لیوان دسته انگشتی نشکنZ126a

  ست لیوان نشکن Z126A ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: Z126A
  • مدل: ست لیوان ABS
  • شامل ست لیوان، زیر لیوانی، قاشق، پایه و یک درب
  • قابل ارائه به صورت لیوان تک یا لیوان با زیر لیوانی و قاشق
  • رنگ لیوان سفید و دسته ها رنگبندی

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست لیوان دسته انگشتی نشکنZ124a

  ست فنجان Z124A ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: Z124A
  • مدل: ست فنجان ABS
  • رنگ بندي: سفید – آبی- سبز- قرمز- زرد- نارنجی
  • شامل 4عدد و یک پایه فلزی
  • قابل ارائه به صورت فنجان تک
  • با قابلیت انتخاب رنگ ست کامل

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • لیوان نشکنZ123

  لیوان نشکنZ123 ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: Z123
  • مدل: لیوان نشکن ABS
  • رنگ بندي: قرمز- سفید – آبی- سبز- نارنجی- نسکافه ای- صورتی- زرد – قهوه ای
  • قابلیت چاپ تامپو

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • فنجان نشکن abs 128

  لیوان نشکن Z128 ABS

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 128
  • رنگ بندی: قرمز، نارنجی، سبز، سفید، آبی، قهوه ای، صورتی، بنفش، سرمه ای و مشکی
  • قابلیت چاپ تامپو

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

لیوان abs نشکن

خرید و انتخاب یک هدیه سازمانی تبلیغاتی می‌تواند کاری سخت و دشوار به شمار رود. زیرا انتخاب این هدیه باید با توجه به پارامترهای مختلفی اعم از سن و سال، جنسیت، علاقه‌مندی‌ها، شغل، رنگ مورد علاقه و … صورت می‌گیرد.

این در حالی است که شما می‌توانید با انتخاب لیوان abs نشکن این امر را ساده‌تر کنید. زیرا تقریباً تمامی افراد روزی 2 الی 3 بار از آن استفاده خواهند کرد. علاوه بر این موضوع این هدیه تبلیغاتی یکی از کاربردی‌ترین هدیه‌ها به شمار می‌رود و بدون شک هدیه کاربردی برای تمامی افراد جذاب تلقی می‌شود. لیوان abs نشکن در حقیقت همان لیوان دسته دار و یا بدون دسته می‌باشد که گنجایش آن می‌تواند متفاوت باشد.

مزایای خرید لیوان abs نشکن

لیوان abs نشکن را می‌توان به این صورت معرفی کرد که این محصولات از پلیمر شفاف و نشکن ساخته شده‌اند. همین امر نیز باعث شده است که مقاومت بسیار بالاتری نسبت به دیگر ماگ‌های تبلیغاتی داشته باشند. به صورت کلی می‌توان مزیت‌های خرید این هدایای تبلیغاتی حس هفتم را به شرح زیر بیان کرد:

 • مقرون به صرفه است و از قیمت خوبی برخوردار می‌باشد.
 • قابلیت این را دارند که چاپ چند رنگ با سلیقه شما داشته باشد.
 • رنگ بندی متنوع و جذابی دارند.
 • کاربردی، سبک و قابل حمل است و در هر مکانی قابل استفاده است.
 • قابلیت استفاده در مایکروویو را هم دارا می‌باشد.
 • قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست است.
 • قابلیت ماندگاری به دلیل نشکن بودن
 • بسیار سبک و خوش دست
 • مستحکم در برابر نوشیدنی‌های سرد و گرم

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید