سررسید و تقویم

 • 720n121

  دفترچه یادداشت 720n121

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720n121
  • مدل: دفترچه یادداشت
  • رنگ: رنگبندی
  • مدل: ته دوخت
  • قابلیت چاپ:لیزر روی پلاک

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • دفترچه یادداشت 720n120

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720n120
  • مدل: دفترچه یادداشت
  • رنگ: رنگبندی
  • مدل: ته دوخت
  • قابلیت چاپ:لیزر روی پلاک

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • دفترچه یادداشت 720n119

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720n119
  • مدل: دفترچه یادداشت
  • رنگ: رنگبندی
  • مدل: ته دوخت
  • قابلیت چاپ:لیزر روی پلاک

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • 720n118

  دفترچه یادداشت 720n118

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720n118
  • مدل: دفترچه یادداشت
  • رنگ: رنگبندی
  • مدل: ته دوخت
  • قابلیت چاپ:لیزر روی پلاک

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • دفنرچه یادداشت نیم وزیری

  دفترچه یادداشت 720D127

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720D127
  • مدل: دفترچه یادداشت
  • قطع: نیم وزیری
  • رنگ: مشکی با حاشیه کرافت
  • جلد: سخت
  • قابلیت چاپ:لیزر روی پلاک

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • دفترچه یادداشت 720D128

  دفترچه یادداشت 720D128

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720D128
  • مدل: دفترچه یادداشت
  • قطع: رقعی
  • رنگ: کرافت با حاشیه رنگی(چهار رنگ)
  • جلد: سخت
  • قابلیت چاپ:لیزر روی پلاک

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • دفترچه یادداشت رقعی 720d126

  دفترچه یادداشت 720D126

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720D126
  • مدل: دفترچه یادداشت
  • قطع: رقعی
  • رنگ: سبز، خردلی، سبز کله غازی
  • جلد: سخت
  • قابلیت چاپ:لیزر روی پلاک

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • دفترچه یادداشت جیبی

  دفترچه یادداشت 720D126M

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720D126M
  • مدل: دفترچه یادداشت
  • قطع: جیبی
  • رنگ: سبز، خردلی، سبز کله غازی
  • جلد: سخت
  • قابلیت چاپ:لیزر روی پلاک

   

  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • یادداشت زیر دستی 720D119

  یاددداشت زیر دستی 720D119

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720D119
  • مدل: پلنر هفتگی و جای یادداشت
  • نوع جلد: سخت
  • رنگبندی: نقره ای
  • نوع چاپ: لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • سالنامه رحلی 720D110

  سالنامه رحلی 720D110

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720D110
  • نوع سررسید: روز شمار
  • قطع : رحلی
  • نوع جلد: سخت
  • نوع صحافی: ته دوخت
  • رنگبندی : نقره ای
  • نوع چاپ: لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه720R166

  ست هدیه 720R166

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720R166
  • محتوای ست: سررسید، پلنر، کارت تبریک، 4شیشه حاوی دمنوش های مختلف
  • نوع سررسید: روز شمار
  • قطع : رقعی
  • نوع جلد: سخت
  • نوع صحافی: ته دوخت
  • نوع چاپ: لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • هفته شمار 720D111

  هفته شمار رقعی 720D111

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: 720D111
  • نوع سررسید: دارای پلنر هفتگی
  • قطع : رقعی
  • نوع جلد: سخت
  • نوع صحافی: ته دوخت
  • رنگبندی : مشکی با نوار طلایی و نقره ای
  • نوع چاپ: لیزر روی پلاک
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4" ]اطلاع از تخفیف ها و پیشنهادات ویژه حس هفتم
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list][la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-check" icon_color="#00a5a4"]مشاوره تخصصی انتخاب محصول
  [/la_icon_list_item][/la_icon_list]
  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

سررسید و تقویم

سررسید و تقویم همچنان جزو لوازم کاربردی هستند که همه افراد برای شروع سال نو به آن نیاز دارند خصوصا برای افرادی که زندگی حرفه ای و بیزینسی دارند قطعا روی میز کار خود، کنار لپ تاپ خود به یک سررسید و تقویم نیاز دارند که برنامه های روزانه خود را یادداشت کنند.

اتفاق ها و رویدادهای مهم را در دیدرس قرار دهند و راحت تر برنامه ریزی کنند. علی رغم رشد چشمگیر ابزارها و اپلیکشن های انلاین که امکان یادداشت گذاری روزانه و یادآوری آنها را ایجاد می کنند، باز هم وجود یک سررسید برای پلن کردن و نظم دادن به فعالیت ها و کارهای روزانه، یک تقویم رومیزی برای یاداوری روزها و اتفاق های مهم حس می شود. دقیقا همانقدر که ضرورت وجود یک خودکار در زندگی روزانه افراد حس می شود، وجود سررسید و تقویم تبلیغاتی نیز ضرورت دارد.

اهدا هدیه تبلیغاتی یکی از پربازده‌ترین اقداماتی است که برای تبلیغات و معرفی برند خود می‌توانیم انجام دهیم. هدایای تبلیغاتی انواع گوناگونی دارند که از لحاظ هدف تبلیغات، مخاطبان متنوع و بودجه‌ای که برای تبلیغات در نظر دارید، انتخاب می‌شوند.

یک اصل بسیار مهم در بکارگیری هدایای تبلیغاتی این است که هر چه هدیه‌ تبلیغاتی کاربردی‌تر باشد، ماندگاری نام برند در ذهن مخاطب بیشتر بوده و با تداوم پیام تبلیغاتی، نام برند در ناخودآگاه ذهن مخاطب جاودان می‌شود. سررسید و تقویم تبلیغاتی همواره در طول زمان کاربرد و محبوبیت بسیاری داشته‌اند و خصوصا نزد افراد بابرنامه و موفق مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

یک سررسید کوچک یا بزرگ و شیک، تقویم رومیزی، دیواری و کاغذی همه از هدایای شرکتی به صرفه‌تر هستند که در سطوح مختلف درون سازمانی و برون سازمانی اهدا می‌شوند. مخاطب شما برای اینگونه هدیه می‌تواند پرسنل و کارمندان سازمانتان باشد.

یا مدیران ارشد شرکت‌های همکار! این هدایا را می‌توانید با نهایت ظرافت و خلاقیت به صورت تنها یا به همراه پک هدایای اداری به افراد تاثیرگذار سازمان خود اهدا نمایید. ما، تیم متخصص و مجرب حس هفتم کنار شما ایستاده‌ایم تا با قرارگرفتن در مسیر پرنور خلق ارزش، مخاطبان واقعی‌تان را پیدا کنید و از ابعاد مختلف بستر رشد خود را فراهم آورید.

چرا هدیه تبلیغاتی سررسید و تقویم؟

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، تنوع آیتم‌های هدایای تبلیغاتی بسیار بالا است و اینکه کدام هدیه را برای اهدا به مخاطبان خاص برند خود انتخاب کنید، به هدفتان از هدیه، مخاطب و البته بودجه‌تان وابسته است. اما سررسید و تقویم تبلیغاتی از هدایایی هستند که به دلیل تنوع و کارایی بالای خود در تمام موقعیت‌ها و برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک موثر خواهند بود. چرا برای هدیه تبلیغاتی سررسید و تقویم را انتخاب کنیم؟

 • ارزش و اعتبار هدیه

 از آنجایی که هدیه تبلیغاتی دارای رسمیت، اعتبار و احترام خاصی است، هدیه انتخابی ما باید از لحاظ مادی و معنوی ارزشمند باشد. منظور این نیست که لزوما گرانترین هدایا را خریداری کنید. بلکه برای مخاطب ارزش قائل بوده و هدیه‌ای را انتخاب کنید که از نظر ظاهر و کاربرد در شان برند و مخاطبان باشد.

 • صرفه اقتصادی سررسید و تقویم تبلیغاتی

 تبلیغات یکی از اصلی‌ترین جوانب هر کسب و کار است و هدیه تبلیغاتی به شرط انتخاب هوشمندانه، یک راه عالی برای این اقدام به حساب می‌آید. هر چند که صرف هزینه برای تبلیغات بسیار مهم و الزامی است، اما خصوصا در ابتدای کار باید تا حد امکان صرفه‌جویی را در برنامه خود قرار دهید. از این رو در بین مجموعه‌های مختلف هدیه تبلیغاتی، یک مجموعه منصف و خوش سابقه را انتخاب کنید و از بین هدایای تبلیغاتی هدیه‌ای چون سررسید و تقویم را برگزینید که در عین جذابیت، قیمت مناسبی دارد. (به عنوان مثال برای پرسنل و کارمندان، هدیه سررسید و تقویم با هزینه مناسبی که دارد، نسبت به صنایع دستی از هر لحاظ مناسبتر است. پیش از صرف هزینه تمام جوانب را بسنجید و “به جا” هزینه کنید.)

 • تناسب با علاقه و نیاز مخاطب

فلسفه اهدا هدیه تبلیغاتی این است که با اهدا هدیه، یک حس خوشایند و ماندگار را در ذهن مخاطب ایجاد کنید. حال هرچه هدیه با نیاز مخاطب و علاقه او تناسب بیشتری داشته باشد، تاثیر آن دیرپا و ماندگارتر خواهد بود. چراکه فرد در هنگام دریافت هدیه احساس جذاب “دریافت رایگان یک محصول مورد نیاز و کاربردی” را تجربه می‌کند و تا هر زمان که هدیه را نگه داشته و از آن استفاده کند، به یاد برند شما خواهد بود.

 • کارایی بالای سررسید و تقویم تبلیغاتی

انواع سررسید و تقویم از ابزارهای کاربردی برنامه‌ریزی و مدیریت زمان محسوب می‌شوند. بالاخص مدیران ارشد و افراد تاثیرگذار روی برنامه‌ریزی خود حساسیت بالایی دارند و برای آن اهمیت زیادی قائل می‌شوند. با اهدا یک سررسید یا تقویم تبلیغاتی شیک، می‌توانید حداقل به مدت یک سال و هر روز و روزی چندبار! پیام تبلیغاتی خود را در ذهن افراد تکرار کنید. تقویم رومیزی، دیواری، دفترچه‌ای مادام در معرض دید فرد هستند، و سررسید نیز برای برنامه‌ریزی، یادداشت قرارهای مهم، موعد چک، خرید و فروش، مدیریت مالی و..‌ کاربرد دارد.

مخاطبین هدف سررسید و تقویم تبلیغاتی

هدیه تبلیغاتی یکی از بهترین راهکارهای تبلیغاتی است که در بازار رقابتی امروز می‌توانیم آن را به نفع خودمان به‌کار بگیریم. اما نکته حائز اهمیت در این مورد، این است که بدانیم واقعا هدفمان از این کار چیست؟ قصد تاثیرگذاری بر کدام مخاطبانمان را داریم؟ و برای جلب نظر ایشان باید چه کار کنیم؟ خوشبختانه هدیه تبلیغاتی سررسید و تقویم افزون بر اینکه صرفه اقتصادی خوبی دارد، برای انواع مخاطبین کارآمد واقع می‌شود.

 • پرسنل و کارمندان درون سازمانی

یکی از رایج‌ترین کاربرد هدایای تبلیغاتی سررسید و تقویم تبلیغاتی، هدیه به مدیران و کارمندان شرکت است. حقیقتی که همه مدیران تاثیرگذار و بزرگ به آن باور دارند، این است که نیروی انسانی مهمترین سرمایه ایشان برای ساختن آینده است. آخر سال، از بهترین فرصت‌هایی است که به عنوان صاحب یک کسب و کار، می‌توانید احساس تعلق، قدردانی و تشکر را به کارمندان خود القا کنید و ایشان را به اهداف و چشم انداز برند خود آگاه سازید. فراموش نکنید که این احساس تعهد در کارمندان، مهمترین لازمه تحقق اهدافتان است!

 • مدیران ارشد و شرکای تجاری‌

هدیه تبلیغاتی که برندها برای خلق ارزش در روابط تجاری خود آن را به کار می‌گیرند، هدیه سازمانی نامیده می‌شود که مخاطب آن مهمانان خاص، مدیران ارشد و افراد تاثیرگذار از شرکای تجاری یا حتی شرکت‌های رقیب هستند. در این نوع هدیه دادن معمولا سررسید و تقویم تبلیغاتی را در ابعاد بزرگ و شکیل یا به صورت تنها یا همراه با ست‌های اداری و مدیریتی تقدیم افراد می‌کنند. جلسات مهم و همایش‌ها از جمله موقعیت‌های اهدا این هدایا به شمار می‌آیند.

 • مشتریان خاص

اولین و رایجترین هدف هدایای تبلیغاتی، جذب مشتری بوده است. وقتی هدیه ارزشمند برندتان را به مشتریان قدیمی یا مخاطبان هدف جدید اهدا می‌کنید، نه تنها ایشان وفادار برندتان خواهند شد، بلکه با تعریف از شما پیش دوستان و آشنایان، احتمال تبلیغات تاثیرگذار دهان به دهان را افزایش خواهند داد. برای اهدا سررسید و تقویم تبلیغاتی به مشتریان، فرصت‌هایی چون نمایشگاه‌های قبل از عید را غنیمت شمارید.

سخن پایانی

بیش از ۲۰۰ طرح جذاب و دلنشین از انواع سررسید و تقویم تبلیغاتی در مجموعه حس هفتم موجود هستند. این هدایا با رنگ، طرح، ابعاد و اشکال متنوع با هر بودجه و سلیقه‌ای سازگار می‌شوند و یکی از بهترین انتخاب‌ها برای جذب مشتریان و بهبود روابط تجاری به شمار می‌آیند. برای دریافت بهترین هدایای تبلیغاتی و سازمانی تنها کافیست ندای حس هفتم خود را جستجو کنید و از مشاوران خبره مجموعه در این زمینه مشورت بگیرید!

چرا در پک هدایای نوروز، سررسید و تقویم را بگنجانیم؟
به خاطر داشته باشید، سررسید و تقویم علاوه بر کاربردی بودن، هدایایی جذاب و دوست داشتنی نیز هستند. تنوعی که هر سال سررسید و تقویم از نظر جنس، فرم، رنگ بندی، قطع و اندازه و کاربردشون پیدا می کنند، باعث می شود هرسال که هدایای جدید می آید تحولی در سررسید و تقویم نیز اتفاق بیفتند و بنابراین همیشه روی بورس هستند و جذابیت خود را دارند.

جدیدترین مدل های سررسید و تقویم کدامند؟
سررسیدهایی که سایزهای کوچک، جلدهای جذاب و فانتزی و رنگی دارند، سررسید هایی که با پلنر ترکیب شده اند، سررسید هایی که جلد های نرم پارچه ای دارند، کاغذهای با کیفیت رنگی دارند، سررسید هایی که تقویم ابتدای ان است و الباقی صفحات برای یادداشت هست جزو جدیدترین مدل های سررسید هستند. تقویم رومیزی هایی که چندکاره هستند، آپشن هایی مثل کاغذ یادداشت و جای قلم دارند، جنس آنها ترکیب میشه با چوب یا پلکسی، از نظر ابعاد کوچک هستند جزو جدیدترین مدل های تقویم رومیزی هستند.

سررسید و تقویم را از کجا تهیه کنیم؟
شرکت هایی که در زمینه تولید و چاپ هدایای تبلیغاتی فعال هستند هرسال پلن ویژه ای از ابتدای سال برای تولید سررسید و تقویم دارند و با توجه به ترندهای روز جدیدترین مدل های سررسید و تقویم را عرضه می کنند.

زمان سفارش سررسید و تقویم چه موقع است؟
معمولا شرکت هایی که در زمینه تولید سررسید و تقویم فعالیت دارند برای نیمه دوم سال حدود اوایل دیماه مدل های و طرح های جدید خود را آماده کرده اند. بنابراین مناسب ترین زمان برای سفارش سررسید و تقویم عمومی اواسط دیماه تا نهایتا اواخر بهمن ماه است که شرکت تولیدکننده تایم زمانی مناسب برای تولید با کیفیت و تحویل به موقع را داشته باشد.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید