ست خوش آمد گویی و تلفیقی

 • ست هدیه 710812

  ست هدیه ۷۱۰۸۱۲

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710812
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،دفترچه یاد داشت،خودکار فلزی،فلاسک نیم لیتری،دستگاه بخور سرد
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710768

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۸

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710768
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی، دفتر پلنر یا یادداشت،خودکار فلزی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710767

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۷

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710767
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،فلاسک،۱ بسته کبریت، دستگاه بخور سرد
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710766

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۶

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710766
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: فلاسک نیم لیتری، دفترچه یادداشت،چراغ مطالعه،خودکار فلزی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710765

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۵

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710765
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،فلاسک نیم لیتری،اسپیکر،دفترچه یادداشت،خودکار فلزی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710763

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۳

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710763
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: فلاسک نیم لیتری،دفتر پلنر یا یادداشت،خودکار فلزی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710762

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۲

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710762
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،فلاسک نیم لیتری،دفترچه یاد داشت،خودکار فلزی،اسپیکر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710761

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۱

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710761
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،دفترچه یاد داشت،خودکار فلزی،فلش مموری 32گیگ
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710760

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۰

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710760
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،فلاسک نیم لیتری،اسپیکر،۲بسته کبریت
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710759

  ست هدیه ۷۱۰۷۵۹

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710759
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: فلاسک نیم لیتری، ماگ سرامیکی، زیر لیوانی چوبی، اسپیکر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710758

  ست هدیه ۷۱۰۷۵۸

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710758
  • ست هدیهvخوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: فلاسک نیم لیتری،ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،دستگاه بخور سرد
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710712

  استعلام قیمت

  باغ نارنجستان

  • شناسه محصول: 710712
  • ست هدیه 6 تکه
  • شامل: ماگ سرامیکی،شیشه شکلات،شیشه آجیل،زیر لیوانی چوبی،اسپیکر،کتاب حافظ
  • با قابلیت چاپ لیزر
  • کلیه ست های یلدا با تگ و شناسنامه و توضیحات باغ یلدایی ارائه می شوند.
  • بسته بندی ست ها اختصاصی و متناسب با تم یلدا و به رنگ کرافت می باشند.
  • امکان اضافه شدن سمبل انار یلدایی داخل کلیه ست ها وجود دارد.
  • کلیه ست های یلدایی با بگ شاپ مقوایی طرح یلدا یا بگ شاپ ساده تقدیم می گردد.
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

ست هدایای خوش آمد گویی و تلفیقی

هدایای خوش آمد گویی یکی از زیرمجموعه‌های اصلی هدایای تبلیغاتی هستند. در عصر حاضر که روزانه مردم هزاران پیام تبلیغاتی از کسب و کارهای مختلف دریافت می‌کنند، یک وجه تمایز چشمگیر در شیوه‌های تبلیغات لازم است تا زمینه رشد و توسعه برندتان را فراهم کند.

هدایای تبلیغاتی حس هفتم همان وجه تمایز و برتری شما نسبت به دیگر برندهای رقیب هستند. وقتی با هدایایی ارزشمند و معتبر تبلیغاتی به خوش آمد گویی و استقبال از مهمانان خاص شرکای تجاری یا کارمندان جدیدتان بروید

چه کسی می‌تواند در مقابل این ارزش ایستاده و مانع پیشرفت‌تان شود؟! شما مطمئن‌ترین راه را برای ماندگاری و تأثیرگذاری در بین مخاطبان انتخاب کرده‌اید و آن چیزی نیست جز “خلق ارزش و به جریان انداختن عشق”!

کاربرد ست خوش آمد گویی و تلفیقی

بیش از ۵۰ مدل ست هدایای خوش آمد گویی و تلفیقی در مجموعه بزرگ و خوش سابقه حس هفتم خدمت مشتریان گرامی ارائه می‌گردند. این هدایا در عین شیک بودن، اقلام کاربردی را در بر می‌گیرند که موجب ماندگاری پیام تبلیغاتی در ذهن مخاطب می‌شوند.

در مورد کاربرد این ست‌ هدایا باید بدانید که هدایای خوش آمد گویی همانطور که از نامشان پیداست در آداب احترام و استقبال از ورود افراد جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وقتی اعضا جدیدی به تیم برند و کارمندان می‌پیوندد، رسم مدیران بزرگ و تاثیرگذار است که برای او هدایای خوشامدگویی در نظر گرفته و حسن نیت و فرهنگ سازمان را به وی اثبات می‌کنند.

از سوی دیگر دریافت کنندگان ست هدایای تبلیغاتی خوش آمد گویی و تلفیقی می‌توانند مهمانان خاص جلسات، سمینارها و نمایشگاه‌ ها باشند.

در این شرايط نیز اهدا هدایای خوشامدگویی با شخصی سازی اطلاعات برند می‌تواند سرنخ‌هایی برای بهبود روابط تجاری ایجاد کند که به رشد بیشتر برند منتهی می‌شود.

هدایای تلفیقی و خوش آمد گویی حس هفتم

 1. اقلام متنوعی دارند و به خوبی با سلایق مختلف سازگار می‌شوند.
 2. عمومیت دارند و مربوط به سن یا جنسیت خاصی نیستند.
 3. کیفیت بالایی دارند و ارزش سازمان را حفظ می‌کنند.
 4. قیمت مناسبی دارند.
 5. چاپ با کیفیت و خلاقانه‌‌شان سبب تاثیرگذاری نام برند بر ذهن مخاطب می‌شود.
 6. بسته بندی با کیفیت و مناسبی دارند که در نگاه اول نظر مخاطب را جلب می‌کند!

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید