ست هدیه

 • ست هدیه 710812

  ست هدیه ۷۱۰۸۱۲

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710812
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،دفترچه یاد داشت،خودکار فلزی،فلاسک نیم لیتری،دستگاه بخور سرد
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710768

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۸

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710768
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی، دفتر پلنر یا یادداشت،خودکار فلزی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710767

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۷

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710767
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،فلاسک،۱ بسته کبریت، دستگاه بخور سرد
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710766

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۶

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710766
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: فلاسک نیم لیتری، دفترچه یادداشت،چراغ مطالعه،خودکار فلزی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710765

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۵

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710765
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،فلاسک نیم لیتری،اسپیکر،دفترچه یادداشت،خودکار فلزی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710763

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۳

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710763
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: فلاسک نیم لیتری،دفتر پلنر یا یادداشت،خودکار فلزی
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710762

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۲

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710762
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،فلاسک نیم لیتری،دفترچه یاد داشت،خودکار فلزی،اسپیکر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710761

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۱

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710761
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،دفترچه یاد داشت،خودکار فلزی،فلش مموری 32گیگ
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710760

  ست هدیه ۷۱۰۷۶۰

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710760
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،فلاسک نیم لیتری،اسپیکر،۲بسته کبریت
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710759

  ست هدیه ۷۱۰۷۵۹

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710759
  • ست هدیه خوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: فلاسک نیم لیتری، ماگ سرامیکی، زیر لیوانی چوبی، اسپیکر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710758

  ست هدیه ۷۱۰۷۵۸

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710758
  • ست هدیهvخوش آمد گویی و تلفیقی
  • جعبه هارد باکس
  • شامل: فلاسک نیم لیتری،ماگ سرامیکی،زیر لیوانی چوبی،دستگاه بخور سرد
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710810

  ست هدیه ۷۱۰۸۱۰

  استعلام قیمت
  • شناسه محصول: ست هدیه 710810
  • ست هدیه
  • شامل: سررسید،هدست گردنی،فلش مموری 32گیگ،پاوربانک5000میلی آمپر
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

ست هدیه تبلیغاتی

یکی از بهترین و پربازده‌ترین شیوه‌های تبلیغات، اهدا هدایای تبلیغاتی و سازمانی است. ست‌ های هدیه حس هفتم با نهایت خلاقیت و تنوع طراحی شده‌اند تا مشتریان هدفمند را مجذوب و وفادار برند شما کنند.

انواع ست هدیه تبلیغاتی اداری، پذیرایی و خوش آمدگویی، دیجیتال و رومیزی در ابعاد مختلف تبلیغات کاربردی هستند.

اهدا هدیه به مشتریان خاص به منظور حفظ مشتری و افزایش فروش، اهدا هدیه به پرسنل به منظور قدردانی و بهبود راندمان کاری و مهمتر از این موارد، اهدا هدیه به مهمانان خاص و شرکت‌های همکار برای بهبود روابط تجاری، از جمله اهداف هدایای تبلیغاتی هستند.

ست‌ هدیه تبلیغاتی، بهترین هدیه سازمانی

ست هدایای تبلیغاتی را می‌توان بهترین و هوشمندانه‌ترین انتخاب برای هدایای سازمانی دانست.

هدایای سازمانی باید دارای ارزش و اعتباری خاص و در شان شرکت باشند که ست‌ هدایای تبلیغاتی به خوبی این ارزش و اعتبار را به مخاطب القا می‌کنند.

چراکه انواع ست تبلیغاتی هدیه دارای اقلام متنوعی از وسایل کاربردی و شیک هستند. با امکان چاپ با کیفیت و جذاب لوگو و نام تجاری، نام برند را در ذهن مخاطب ماندگار می‌سازند.

معرفی انواع ست هدایای تبلیغاتی

در ادامه با انواع ست هدیه تبلیغاتی آشنا خواهیم شد

ست هدیه پذیرایی و خوش آمدگویی

این ست‌ها دارای اقلام متنوعی از لوازم شیک و کاربردی هستند که اغلب برای خوش آمدگویی کارمندان جدیدالورود و مهمانان خاص در جلسات و سمینارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ماگ سرامیکی، زیر لیوانی چوبی، فلاسک دو جداره، ست قهوه و اسپرسو، فنجان و دمنوش، ساعت چوبی رومیزی، هستند موبایل و.. از جمله اقلام ست هدایای تبلیغاتی پذیرایی هستند.

ست هدیه دیجیتال

ست لوازم دیجیتال، پکی از هدایای کاربردی و مدرن است. اقلام انواع ست دیجیتال عبارتند از: پایه موبایل، پاور بانک، ایرپاد، انواع هدست، شارژر فندکی، اسپیکر، فلش مموری، خودکار فلزی، ساعت هوشمند و…

ست هدیه تبلیغاتی اداری

ست‌های هدیه اداری و رومیزی نیز اقلام متنوعی اعم از خودکار فلزی، دفترچه برنامه ریزی، فلاسک دو جداره، ماگ سرامیکی با چاپ اختصاصی شرکت، زیر لیوانی چوبی، جامدادی و جا خودکاری، کیف پول و ست چرمی و.. را در بر می‌گیرند و برای اهدا به افراد تاثیرگذار و مهم سازمان فوق العاده مناسب هستند‌.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید