ست صنایع دستی نفیس

 • ست هدیه 710801

  ست هدیه ۷۱۰۸۰۱

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 6 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710801
  • محتوای ست: ۶ عدد آجیل خوری نقاشی و قلم
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710800

  ست هدیه ۷۱۰۸۰۰

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 5 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710800
  • محتوای ست: یک عدد قندان مس و پردازه و ۴ عدد آجیل خوری مس و پردازه
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710799

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۹

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 2 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710799
  • محتوای ست: یک عدد گلدان مس و پردازه و یک عدد بشقاب مس و پردازه
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710798

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۸

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 3 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710798
  • محتوای ست: ۲ عدد گلدان مس و پردازه و یک کتاب حافظ نفیس
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710797

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۷

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 5 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710797
  • محتوای ست: یک عدد شکلات خوری مس و پردازه و ۲ عدد فنجان چایی خوری مس و پردازه و ۱ شیشه شکلات+۱ شیشه دمنوش
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه و درب ظروف شیشه ای
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710796

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۶

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 7 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710796
  • محتوای ست: یک عدد قندان مس و پردازه و ۶ عدد فنجان مس و پردازه
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710795

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۵

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 5 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710795
  • محتوای ست: 4 عدد آجیل خوری مس و پردازه و یک شکلات خوری مس و پردازه
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710794

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۴

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 3 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710794
  • محتوای ست: دو گلدان ۲۰ سانت مسی و پردازه و یک شکلات خوری مسی و پردازه
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710793

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۳

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 3 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710793
  • محتوای ست: دو گلدان ۲۰ سانتی مسی و پردازه و یک بشقاب ۲۰ سانتی مسی و پردازه
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710792

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۲

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 3 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710792
  • محتوای ست: دو گلدان مسی ۱۶ سانتی و یک شیرینی خوری و پردازه
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710791

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۱

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 3 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710791
  • محتوای ست: دو گلدان 16 سانتی مس و پردازه و یک بشقاب ۱۶ سانت مس و پردازه و یک مثقال زعفران
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]
 • ست هدیه 710790

  ست هدیه ۷۱۰۷۹۰

  استعلام قیمت
  • ست هدیه 3 تکه
  • شناسه محصول: ست هدیه 710790
  • محتوای ست: دو بشقاب ۱۶ سانتی مس و پردازه و یک گلدان ۱۶ سانتی مس و پردازه
  • دارای جعبه هاردباکس
  • قابلیت چاپ لیزر روی جعبه
  [la_icon_list][la_icon_list_item icon="fa fa-phone-square" icon_color="#00a5a4"]جهت استعلام قیمت و اطلاع از موجودی کالا و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید[/la_icon_list_item][/la_icon_list]

   

  [vc_row][vc_column][vc_btn title="با ما تماس بگیرید" style="custom" custom_background="#00a5a4" custom_text="#ffffff" align="left" link="url:http%3A%2F%2Fhesehaftom.com%2Fcontact-us-02%2F|||rel:nofollow"][/vc_column][/vc_row]

ست صنایع دستی نفیس

حس هدیه گرفتن یکی از جذابترین احساسات در دنیا است که با خلق ارزش در مخاطب، انرژی قدرتمندی به جریان می‌اندازد. انرژی قدرتمند و بزرگ که در هر حوزه معجزه و شگفتی پدید می‌آورد. روابط تجاری و کسب و کار از جمله ابعادی از زندگی هستند که با اهدا هدیه رونق گرفته و رشد می‌کنند.

از این جهت ما در شرکت هدایای تبلیغاتی حس هفتم با هدایای متنوع و نفیس در کنار برندهای کوچک و بزرگ ایران زمین ایستاده‌ایم، تا با خلق ارزش و عشق، مشتریان وفادار خود را جذب نموده و روابط تجاری خود را بهبود بخشند.

ست صنایع دستی نفیس از جمله هدایای شیک و خاص تبلیغاتی هستند که با بهره‌گیری از داشته‌‌های فرهنگی و تاریخی ایران عزیز طراحی و عرضه می‌گردند.

صنایع دستی ایرانی

ایران، سرزمینی کهن با هزار اقلیم و مردمانی از اقوام مختلف است که هر یک فرهنگ، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی خاصی را در خود جای داده‌اند. این سبب شده امروز صنایع دستی اقوام مختلف، معرف ایران و تمدن با شکوهش باشند.

نقش و نگارهای ظریف هنرهای دستی قلم کاری، میناکاری، خاتم کاری، الماس کاری، منبت کاری، معرق چوب و مس، زیبایی و جلوه روح انگیز ترمه، سفالگری، نگارگری و… از صنایع دستی فاخر و ارزشمند ایران هستند.

ست هدیه صنایع دستی ایرانی

کافیست نگاهی به ست هدیه صنایع دستی ایرانی بیندازید تا بدانید بیخود نیست که می‌گویند هنر نزد ایرانیان است و بس! در هر گوشه از این مرزوبوم کهن که قدم بگذارید، مردمانی خوش ذوق و هنرمند یافت می‌شوند که در تندباد حوادث بی‌رحم تاریخ، نه تنها زمین نخورده‌اند.

بلکه هنر را تکیه‌گاه ملت کرده‌اند. تکیه‌گاهی به استواری کوه دماوند و ظرافت نقش تمدن آریایی بر دامان تاریخ که در پی هیچ لرزه‌ای نخواهد شکست.

به‌راستی که اگر کسب‌وکارها ارزش فرهنگ و صنایع دستی را بدانند و از آن در تحقق اهداف تجاری خود بهره ببرند، هیچگاه دچار شکست و تزلزل نخواهند شد و این قدرت عشق و اصالت است.

تمام هدف ما در حس هفتم همین است که با بهره‌گیری از هنرهای دستی و ارزش‌های ملی و فرهنگی، زمینه رشد کسب‌و‌کارها را فراهم کنیم و حاصل بخشی از تلاش‌های ما، به ست هدیه صنایع دستی ایرانی مبدل شده است.

ست هدیه صنایع دستی ایرانی شامل آثار خوش رنگ و لعابی است که با ظرافت دستان پرمهر مردان و زنان ایران زمین مزین شده‌اند.
این هدایا برای مناسبت‌هایی چون یلدای باستانی، رویدادهای بزرگ تجاری، نمایشگاه‌ها، کنفرانس و سمینار فوق‌العاده هستند و به عنوان یادبود و قدردانی برای مدیران ارشد مجموعه نیز موثر عمل می‌کنند.

ست صنایع دستی نفیس حس هفتم

بی‌شک یکی از ارزشمندترین و شکیل‌ترین هدایای شرکتی و سازمانی، ست صنایع دستی است. این ست‌ها که با نهایت ظرافت و خلاقیت طراحی شده‌اند، فرهنگ و اعتبار برند شما را نمایان می‌سازند.

بخصوص اگر قصد اهدای هدیه تبلیغاتی به مهمانان خاص خود در جلسات و سمینار، مدیران رده بالا و شرکت‌ های همکارخود را دارید، یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی شما، ست صنایع دستی نفیس است.

انواع ست صنایع دستی فاخر و ارزشمند حس هفتم، ظروفی اعم از بشقاب، گلدان و.. با نقش و نگارهای میناکاری و الماس کاری را در خود جای داده‌اند.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید