درباره انتشارات و تبلیغات حس هفتم

حس هفتم، حس سیال زندگیست، شور و معنای زندگی در راستای خلق ارزش ها و انسانیت. معتقدیم حس هفتم در همه انسان ها جاری است به شرط آنکه بخواهند و به ارزش های والایی چون مهربانی، عشق و زیبایی پایبند باشند. ما در انتشارات و تبلیغات حس هفتم سعی بر آن داریم ، بر پایه ی فلسفه غنی پندار، گفتار و کردار نیک در کنار سازمان های بزرگ و کوچک قرارگیریم وکمک کنیم تا با استفاده از داشته های فرهنگی ایران زمین کسب و کار خود را رونق بخشند و ارتباطات انسانی شایسته وارزشمندی را شکل دهند.
مجموعه انتشاراتی و تبلیغاتی حس هفتم با بخش های هدایای تبلیغاتی، انتشارات ، طراحی و تبلیغات محیطی و استودیو خلاقیت، سعی کرده تا کلیه نیازهای هر سازمانی را در زمینه ی ارتباط با مشتری و تبلیغات پوشش داده و کمک کند تا سازمان ها با صرف کمترین زمان و هزینه انتخاب هایی مناسب داشته باشند و در این راه استودیوی خلاق و گروه مشاوران حس هفتم با دیدگاه تخصصی خود ، در فراند تصمیم گیری همراه آنهاست و یاریشان می دهد. ما در حس هفتم معتقدیم ایجاد تجربه های دلنشین و خاطرات خوب برای مخاطبان از اولویت های اصلی هر سازمانی است چراکه در عصر حاضر دیگر نمی شود تنها به تکنیک های تبلیغاتی قدیمی بسنده کرد و مخاطبان هر سازمان از سرمایه های ارزشمندی هستندکه باید با ایجاد ارتباطات موثر آنها را حفظ کرد و حس هفتم در این مسیر همراه شماست.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید