Slider

قلم‌ها چه‌کرده‌اند

با کتاب‌هاب پایان‌ناپذیر،

در ذات کاغذ…

از دیرباز، از زمانی که بشر به ذاتِ جوهر بر سفیدیِ کاغذ پی برد و کلمات را دستمایه‌ی تعالی روح‌ و فکر خویش کرد و زبان را در قالب بیان به ثبتِ خویش رساند، قرن‌هاست که می‌گذرد؛ و هنوز و همچنان این مهم در همه‌ی بخش‌های فکری‌ و اجتماعی، چراغِ راه بشر است؛ از کتاب و کتابخوانی می‌گوییم و ارزش هر کلمه که باید بر کاغذ نگاشته شود.

در باب انتشارات «حس هفتم» که از سال ۹۶، بخشی از مجموعه‌ی دیرآشنای «حس هفتم» شده، پیشتر گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم و خواهیم گفت.

برآنیم تا در این انتشارات، به هم‌اندیشی و همفکریِ فرهنگی_هنری با مخاطبانِ مجموعه بنشینیم.

و این بار، «حس هفتم» در ساحتِ انتشارات، در پی تعامل فکری و فرهنگی با اذهان جوان و اندیشمندی‌ست که پدیده‌ای به نام کتاب را همواره دوستِ یگانه‌ی خود می‌دانند و غافل از اندیشه و تأمل و نگاه، نیستند‌.

می‌خواهیم تا در این فرصت، ارزش‌های ذهنی و زبانی مخاطبانمان را در حوزه‌های مختلف فرهنگی همچون فلسفه، ادبیات، هنر و… بارور کنیم و با ‌دستی به گذشته و چشمی به آینده، امروز را در قالبِ کلمات، ثبتِ اذهان جویای تفکر کنیم.

بی‌شک بخش مهمی از رشد و تعالی نوع بشر، مدیون فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی‌ست. تعاملات تاریخی، فرهنگی و هویتی هر ملتی با ثبت اندیشه‌های ارزشمند و ماندگار نوابغ و چهره‌های شاخص آن ملت، امکان‌پذیر است‌.

«حس هفتم» در این انتشارات، هم‌اندیشیِ اذهان، انسان‌ها، فرهنگ‌ها و مفاهیمِ مختلف و غنی فکری را خواستار است.

می‌بایست که در این مجال، هویت و فرهنگ غنی ایرانی را به اهالی اندیشه بنماییم، داشته‌های فرهنگی‌مان را زنده کنیم و بر جریانِ فکری نسل امروز، اثری درخور و سازنده داشته باشیم.

انتشارات حس هفتم در سال ۹۷ کتابی ارزشمند از شاعرِ توانای جنوب ، استاد سیدحسن اجتهادی، ‌تحت عنوان: «با آنچه در زمینه و صحنه‌ست» به‌چاپ رساند؛ که در ادامه، به تفصیل، به این اثر مهم قابل تأمل، خواهیم پرداخت‌.

معرفی کتاب

با آنچه در زمینه و صحنه است

مردی با منظومه‌ای بلند

از میدانِ شهر،

می‌گذرد…

کتابی که انتشارات «حس هفتم» اخیرا چاپ کرده و به دستِ مخاطبان واقعی شعر و اندیشه قرار داده، اثری‌ست فاخر و بی‌بدیل از شاعر گران‌سنگ و توانا، استاد سیدحسن اجتهادی، تحت عنوان «با آنچه در زمینه و صحنه است».

این مجموعه‌ی ارزشمند، سه منظومه از سیدحسن اجتهادی را دربرمی‌گیرد(«برایم غذایی از شعر بیاور»، «با آنچه در زمینه و صحنه است» و «پنجره‌های گشوده بر گلوی جهان»)

حسن اجتهادی این منظومه ها را در حوالی سالهای ۷۱ تا ۹۲ سروده و بازبینی کرده است.

این سروده‌ها از زوایای زیادی، بیانگر دنیای شعری او و یک اتمسفر یا حال و هوای خاص برای تنفس من‌های راوی در اشعار اوست. فرم و شکل این اشعار به طور کلی بر گزاره‌های خبری و گزارشی و تصویری بنا شده و فضای سیال نوشته‌ها، نشان‌دهنده‌ی اوضاع و احوال شاعر در هنگام سرودن منظومه‌ها و یاد آورنده‌ی خاطرات و خطرات نوستالژیک فردی و بومی حسن اجتهادی است.

فیض شریفی، در این کتاب به تفصیل به شرحِ چیستی ‌و‌چرایی این منظومه‌ها پرداخته و بی‌شک برای مخاطب حرفه‌ای ادبیات و نیز مخاطب شعر حسن اجتهادی حرفایی دارد قابل تأمل و تعمق که باید دید و خواند و پرداختشان.

از حسن اجتهادی شاعر شاعر قدرتمند خطه‌ی جنوب می‌گوییم، با روحی آبی و دلی دریایی:

در سوم دی‌ماه ۱۳۲۵ در کازرون متولد شد. دوران ابتدایی را در کازرون گذراند؛ دبیرستان را درشیراز سپری کرد؛ و دانشگاه را در تهران به پایان رساند و پس از آن، سالها معلمی و استادی پیشه کرد. سرانجام در ۸ خردادماه ۱۳۹۷، از بارِ تن آزاد شد و به آبی‌های همیشه پیوست.

بی‌شک تلاش‌های ذهنی، زبانی و فرمی سیدحسن اجتهادی، طی پنج دهه حیات ادبی این شاعر توانا، بر ظرفیت‌های ادبی شعرِ معاصر فارسی، تأثیرگذار بوده است.

شاعری که نه تنها در ساحت کلمه، که در ساحتِ حضورِ آبی‌‌اش در این جهان، یگانه بود و رها و آزاده.

 

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

سبد خرید